Dotazník ÚVO k splneniu podmienok Vyhlášky

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil pre poskytovateľov systémov otázky na posúdenie ich súladu so zákonom a získanie prehľadu o technických aj zmluvných náležitostiach.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č.41/2019 Z.z. ustanovila podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní. V nadväznosti na preukázanie, že elektronický systém používaný v rámci verejného obstarávania spĺňa tieto podmienky pripravil Úrad pre verejné obstarávanie dotazník pre poskytovateľov systémov.

V dotazníku sa nachádza sada otázok týkajúcich sa používaného informačného systému, či zmluvných náležitostí, ktoré sú definované v zmluve medzi prevádzkovateľom systému a verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

Ako spĺňa váš systém tieto štandardy? Spýtajte sa prevádzkovateľa vášho systému.

Stiahnite si celé znenie dotazníka

Čo znamená elektronizácia verejného obstarávania?

Prečítať

Prečo by ste mali začať s elektronizáciou už dnes?

Prečítať

Stiahnite si celé znenie dotazníka

Stiahnuť teraz